Rekonstrukce a dostavba pomocné školy Alžírská I v Praze 6

Škola je určená pro děti raného školního věku s kombinovanými mentálními a fyzickými vadami. Nástavba 3. nadzemního podlaží opakuje motiv fasády původního řešení z roku 1964. Bílá omítka sjednocuje stávající stavbu s novými prvky: nástavbou, arkýřem jídelny a bezbariérovým přímým vstupem ze zahrady do bazénu. Důležitá je vzhledem k funkci objektu hravost a barevnost fasády, za tímto účelem pojednaná keramickou mozaikou.

investor: Magistrát hlavního města Prahy
generální projektant: rala, s. r. o.
zodpovědný projektant: doc. Ing. arch. Radek Lampa
vedoucí projektu: Ing. arch. Jan Mackovič
autorský technický dozor: Ing. arch. Matěj Barla
autoři: doc. Ing. arch. Radek Lampa,
Ing. arch. Jan Mackovič,
Ing. arch. Matěj Barla
spolupráce: Ing. arch. Adam Fröhlich
autoři interiéru: doc. Ing. arch. Radek Lampa,
Ing. arch. Matěj Barla
stavební část: Jakub Killnar
projekt: 2006
realizace: 2007
náklady: cca 23 mil. Kč
fotografie: Ester Havlová, archiv autorů
poloha: ulice Alžírská, Praha 6