The Digital Centre TV nova v areálu Filmového studia Barrandov v Praze 5

Přestavěný objekt (původně jídelna areálu Filmového studia Barrandov) je pojatý jako schránka pro technologie a média nutná k provozu digitální televize. Přepatrovaný centrální prostor s televizními studii obchází chodba s přilehlými provozy střižen, grafických studií, serveroven, apod. Plášť z beto- nových panelů byl zateplen a sjednocen pásovými okny. Masivní technologie chlazení a VZT umístěná na střeše je krytá Cetrisem.

investor: CET 21, s. r. o.
generální projektant: Ateliér 15 s. r. o., rala s. r. o.,
zodpovědný projektant: doc. Ing. arch. Radek Lampa
vedoucí projektu: Ing. Libor Hrdoušek (Atelier 15, s. r. o.),
autorský technický dozor: Ing. Libor Hrdoušek (Atelier 15, s. r. o.),
Ing. arch. Matěj Barla (rala, s. r. o.),
autoři: Ing. arch. Radek Lampa (rala, s. r. o.),
Ing. arch. Matěj Barla (rala, s. r. o.),
Ing. arch. Jan Malinovský (rala, s. r. o.),
Ing. Libor Hrdoušek (Atelier 15, s. r. o.),
Ing. arch. Ladislav David (Atelier 15, s. r. o.)
stavební část: Ing. Libor Hrdoušek (Atelier 15, s. r. o.),
Ing. arch. Matěj Barla (rala, s. r. o.)
projekt: 2006 – 2007
realizace: 2007
náklady: cca 250 mil. Kč
fotografie: Ester Havlová, archiv autorů
poloha: Areál Filmového studia Barrandov, Praha 5