Vlastní prostory architektonického ateliéru rala v areálu tiskárny Libertas

Atelier se nachází v průmyslovém objektu – bývalé tiskárně. S respektem k velkorysému prostoru o šesti polích monolitického skeletu zakončeného žebírkovým stropem, z obou stran prosvětleného velkými čtvercovými okny, jsme navrhli tři vestavby: kancelář hlavního architekta, jednací místnost a zázemí.

Ve volně plynoucím prostoru mezi nimi jsou umístěna jednotlivá „hnízda“ po čtyřech pracovištích. Ateliér si tak zachovává charakter moderní velkoprostorové kanceláře. Abychom dosáhli optického propojení prostoru s viditelným či tušeným žebírkovým stropem, byly vestavěné „místnosti“ vyzděné z polopříček zakončené prosklenými nadsvětlíky, které současně eliminují nežádoucí hluk. Zázemí je ukryto za zrcadlem.

V interiéru se uplatňuje nebarevná škála ve stupních šedi, kterou lehce narušuje barva slonové kosti na obkladech v zázemí, na závěsech v kanceláři šéfa a dále jako výmalba polopříček vymezujících zasedací místnost.

investor: Libertas, a. s.
generální projektant: rala s. r. o.
zodpovědný projektant: doc. Ing. arch. Radek Lampa
vedoucí projektu: Ing. arch. Matěj Barla
autorský technický dozor: Ing. arch. Petra Pelešková
autoři: doc. Ing. arch. Radek Lampa,
Ing. arch. Matěj Barla,
Ing. David Hřebačka,
Jakub Killnar,
Ing. arch. Jan Malinovský,
Ing. arch. Petra Pelešková,
Ing. arch. Petr Šindelář
stavební část: Jakub Killnar
projekt: 2009
realizace: 2009
náklady: neuvedeny
užitná plocha: 165 m2
fotografie: archiv autorů
poloha: Drtinova 10, Praha 5