VII. Konference sdružení pro ochranu památek ARTEFAKT, o. s., 15. 11. 2012 / GASK – Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře

Restaurování a ochrana uměleckých děl – Restaurování a obnova
Přednáška: Matěj Barla, Josef Červinka:
Projekt na rekonstrukci zaniklého svatostánku aronu-ha kodeš Horní synagogy v Mikulově
(vydán sborník)