Aron ha-kodesh synagogy v Krnově

Soukenická 83/28, Krnov

Krnovská synagoga byla postavena roku 1871 stavitelem Ernestem Latzelem. Jde se o stavbu v novorománském slohu, inspirovanou stavbami sefardských židů, s interiérem v maurském stylu. Synagoga přestala sloužit bohoslužbám v roce 1938, kdy Krnov obsadila německá armáda a adaptovala ji na městskou tržnici. Po válce došlo k odstranění svatostánku, jehož podoba je zachycena pouze na jedné fotografii, získané náhodně od emigrantů v průběhu průzkumných prací. Dle této fotografie byl navržen a realizován aron ha-kodeš s povrchovou úpravou odpovídající nalezené výzdobě na dřevěných površích synagogy (galerie, lavice,…). V synagoze se nachází stálá expozice „Židovští průmyslníci, podnikatelé a vynálezci“.

Aron ha kodesh na místě zcela chyběl. Záměrem obnovy neexistujícího svatostánku. Projekt byl zařazen do komplexní obnovy objektu se zcela novou výstavbou repliky anonu. Jde o obnovu architektury, pasířských, řezbářských a truhlářských prvků aronu.

investor: Federace židovských obcí ČR, v rámci projektu 10 HVĚZD
vedoucí projektu: Mgr. MgA. Jana Waisserová
autoři: Mgr. BcA. Jana Waisserová (restaurátorka a historička umění, vedoucí projektu, autor),
Ing. arch. Matěj Barla (architekt, autor),
architektura a stavební část: Ing. arch. Matěj Barla
projekt: VD 2013 (výrobní dokumentace)
realizace: 2014
náklady: neuvedeny
fotografie: Archatt, historické fotografie archiv ŽO Krnov, Matana, a.s.,
poloha: synagoga Krnov, Soukenická 83/28, Krnov, okres Bruntál