Ateliér Lampa, Faulta architektury ČVUT

Od roku 2013 spolupracuje Ing. arch. Matěj Barla s doc. Ing. arch. Radkem Lampou v Ateliéru Lampa pod Ústavem navrhování I fakulty architektury ČVUT.
Vedoucím ústavu prof. Ing. arch. Ján Stempel

Fakulta architektury ČVUT
Ústav navrhování I – Ateliér Lampa
Vedoucí ateliéru: doc. Ing. arch. Radek Lampa
Odborný asistent: Ing. arch. Matěj Barla
Odborný asistent: Ing. arch. Jan Mackovič
Thákurova 9
Praha 6, Dejvice
PSČ 166 34
tel: 77 66 99 897
https://www.fa.cvut.cz/cs
https://www.fa.cvut.cz/cs/studium/ateliery/155-atelier-lampa