Profil

Ing. arch. Matěj Barla

MOTO:

Jde všechno, je to jen otázka peněz…

Nabízím tyto služby:

  • Průzkumy staveb, zaměření stavby, architektonické studie, projekty všech stupňů, spolupráci při provádění stavby a autorský dozor. Zpracováváme novostavby, rekonstrukce i interiéry. Zajímají nás především komplexní zakázky od studie k interiéru a realizaci návrhů.
  • Restaurátorské průzkumy, restaurátorské záměry, restaurátorské průzkumy pro odstrojení stavby. Úzce spolupracujeme s restaurátory.
  • Restaurování povrchu pohledového betonu. Většinou se jedná o zcela nový pohledový beton s jehož povrchem není klient spokojen
  • Věnuji se výuce mladých architektek a architektů na Fakultě architektury ČVUT
  • 2018 – 2022 spolupráce na vědeckém projektu NAKI – Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (partneři Národní památkový ústav, Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta restaurování v Litomyšli – Univerzita Pardubice)
  • Úzce spolupracujeme s výrobci nábytku a nafukovacích lodí, airtracků apod. pánů Petra a Pavla Kutlvašrových z Litomyšle (kutlici.cz).
  • Spolupracuji s Ing. arch. Tomášem Kocourkem.

CV:

1990 – 1994          SUPŠ – Střední uměleckoprůmyslová škola Žižkov – obor nábytkářství

1996 – 2003          FA ČVUT – fakulta architektury

2002 – 2003          spolupráce A. D. Studio, Ing. arch. Luboš Jíra

2005 – 2014          spolupráce Ateliér rala, s.r.o. (nyní ra15, a.s.), doc. Ing. arch. Radek Lampa

2005 – dosud         spolupráce s restaurátory, sochaři a pozlacovači

2013 – dosud         odborný asistent Ústav navrhování I, Fakulta architektury ČVUT

2015 – dosud         spolupráce s Ing. arch. Tomášem Kocourkem

2018 – 2022         spolupráce na vědeckém projektu NAKI – Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (partneři Národní památkový ústav, Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta restaurování v Litomyšli – Univerzita Pardubice)

Bývalí a současní spolupracovníci:

Bc. Vojtěch Vyskočil
Bc. Dan Gronwaldt
Ing. arch. Petr Srogončík
Ing. arch. Michaela Taušová
Ing. arch. Magda Biedermanová
Ing. Richard Salaďák
Ing. arch. David Raška
Ing. arch. Tomáš Kopecký
Ing. arch. Jiří Šebek
Ing. arch. Dominika Ježková