Profil

Ing. arch. Matěj Barla

MOTO:

Jde všechno, je to jen otázka peněz…

Nabízím tyto služby:

  • průzkumy staveb, zaměření stavby, architektonické studie, projekty všech stupňů, spolupráci při provádění stavby a autorský dozor. Zpracováváme novostavby, rekonstrukce i interiéry. Zajímají nás především komplexní zakázky od studie k interiéru a realizaci návrhů.
  • restaurátorské průzkumy, restaurátorské záměry, restaurátorské průzkumy pro odstrojení stavby. Úzce spolupracujeme s restaurátory.
  • restaurování povrchu pohledového betonu. Většinou se jedná o zcela nový pohledový beton s jehož povrchem není klient spokojen
  • věnuji se výuce mladých architektek a architektů na Fakultě architektury ČVUT
  • 2018 – 2022 spolupráce na vědeckém projektu NAKI – Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě (partneři Národní památkový ústav, Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta restaurování v Litomyšli – Univerzita Pardubice)
  • Úzce spolupracujeme s výrobci nábytku a nafukovacích lodí, airtracků apod. pánů Petra a Pavla Kutlvašrových z Litomyšle (kutlici.cz).
  • Spolupracuji s Ing. arch. Tomášem Kocourkem (Autorizovaný architekt ČKA 03855).