Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.

Pohledové betony nového sídla firmy Komwag v Praze v Perucké ulici byly poškozené hned od začátku chybami při lití. Jde o výtoky cementového mléka, chyby povrchu z nedostatečně umytého bednění, poškození od stavbařů apod. Všechny chyby se dají do jisté míry odstranit, a to umíme.