Adaptace rodinného domu Formanská 32, Český Krumlov

Rekonstrukce historického objektu s atraktivní pozicí samotném centru Českého Krumlova, v blízkosti Latránu. Objekt je zapsán v soupisu nemovitých kulturních památek. Rekonstrukce zahrnovala veškeré průzkumy, včetně restaurátorských záměrů a architektonickou studii. Záměrem bylo rekonstruovat stávající historický objekt, adaptovaný velmi nekvalitně ve 2. polovině 20. století, s co největší mírou dochovaných původních konstrukcí a zároveň obnovit chybějící dobové prvky. Z hlediska dispozice měl projekt vyřešit zejména zvýšit standard malých bytů vestavbou nových koupelen u ložnic. Celkově projekt řešil efektivnější využití všech podlažních ploch.

investor: soukromá osoba
vedoucí projektu: Ing. arch. Tomáš Kocourek
autoři: Ing. arch. Tomáš Kocourek,
Ing. arch. Matěj Barla
projekt: DSS 2016, AS 2016
náklady: neuvedeny
užitná plocha: 230 m2
fotografie: Matěj Barla, Tomáš Kocourek
poloha: Formanská 32, Český Krumlov