The Impact HUB Brno

Projekt řeší vestavbu coworkingového kancelářského provozu s jednacími místnostmi, barem a zázemím do původní haly VÚP Brno (Výzkumného ústavu pletařského v Brně). Hala je ve 2.NP kam je navržen vstup novými žlutými schodišti po obou stranách. Hala je tvořena obvodovými stěnami objektu a stěnami vestaveb kanceláří s ochozy. V prostoru haly jsou umístěny krabičky se zázemím, včetně velkého baru. V hale je umístěno schodiště spojující 2.NP a 3.NP jednacích místností. Pro spojení 2.NP a 3.NP s kancelářemi slouží dvě hlavní schodiště. V 3NP jsou umístěny samostatné kancelářské prostory po obou stranách haly a prosklené jednací místnosti, postavené na ostrůvky zázemí ve 2NP. Celý prostor bude osvětlen okny a světlíky ve střeše. Změna je v maximálním zachování původního stavu objektu (včetně zdí, stropů a střechy), nebudují se žádné přístavby či nástavby.

investor: Regio HUB, s. r. o.
generální projektant: rala s. r. o.
zodpovědný projektant: doc. Ing. arch. Radek Lampa
vedoucí projektu AS, DSP: Ing. arch. Matěj Barla
vedoucí projektu DPS, ATD: Ing. David Hřebačka
autorský technický dozor: Ing. David Hřebačka,
Ing. arch. Luděk Černý
autoři: Ing. arch. Radek Lampa,
Ing. arch. Matěj Barla,
Ing. David Hřebačka,
Ing. arch. Luděk Černý,
Ing. arch. Michala Malánová,
Ing. arch. Petr Šindelář
stavební část DSP: Ing. arch. Matěj Barla,
Ing. David Hřebačka,
Ing. arch. Luděk Černý
projekt: 2006 – 2007
realizace: 2007