Vila Černošice II

Je těžké vybrat si lepší místo… volné, klidné místo, bez poskvrny a s výhledem po krajině. Kvalitu pozemku potvrzuje osamocená lavička na neoploceném pozemku, kde se schází teenageři.
Město Černošice je tradičně rezidenčním místem pražské smetánky… politiků, továrníků, právníků…
Zadáním tedy bylo vytvořit luxusní rezidenční objekt pro širší rodinu člověka, který hledá místo pro utváření svých gastronomických vizí.
Zásadním motivem vily je luxusní penthouse apartment na střeše domu s výhledem kolem dokola, na vysílač Cukrák a na město zvané Praha. Tvar a výškové poměry pozemku umožnily vytvořit využití dvou podlaží s přístupem na terén. Dominantou je penthouse apartment a zbytek hmoty objektu pro ni tvoří
„sokl“. Celá vila je opticky protažena dlouhým rámem na výšku jednoho podlaží, který zároveň připojuje k hlavní hmotě i dva technické objekty zázemí. V zahradě hned vedle objektu, pod lehkou lankovou konstrukcí mezi rámy, je umístěno parkovací stání pro koráby silnic.
Vstup je tvořen dlouhým nástupem mezi dvěma technickými objekty, které opticky prodlužují cestu k závětří s vlastním vchodem. Za dveřmi se rozprostírá podlaží s pracovnou, šatnou pána, prádelnou a dětskými ložnicemi s koupelnou. Pracovny je ve vizuální kontaktu s hlavním obývacím prostorem v 1.NP. Všechny tři podlaží jsou navzájem propojeny velkým otvorem ve stropech u hlavního schodiště. Všechny podlaží propojuje ještě schovaný výtah. Propojení zaručuje akustický i oční kontakt obyvatelů vily ve všech podlažích.
Hlavní obytný pokoj je v 1.PP, schován směrem od ulice. Obývací sál je velmi volně rozdělen na prostory s různými funkcemi. V pozadí za zdí je hostinský pokoj, tedy pomyslné rozšíření obývacího sálu v horkých letních dnech… Kuchyně s jídelnou je vlastně ústřední místností objektu, místo setkání široké rodiny.
Černá kuchyně a velká prosklená chlazená místnost pro nejroztodivnější dobroty jsou schovány za zdí směrem do svahu. Za oknem se nachází druhá venkovní kuchyně, přisazená k opěrné zdi a částečně zahloubená do terénu. Návštěvník terasy tak bude mít soukromí, slunce, výhled do krajiny přes vodní hladinu v bazénu. Posuvné víko bazénu je víceúčelové, může schovat hladinu a zároveň rozšířit terasu.
Návrh vily počítá se zděnými svislými nosnými konstrukcemi a železobetonovými stropy v 1.PP a v 1.NP. Penthouse apartment tvoří kombinovaný nosný systém s betonovými a ocelovými prvky.

investor: soukromá osoba
zodpovědný projektant: Ing. arch. Matěj Barla
vedoucí projektu: Ing. arch. Matěj Barla
autoři: Ing. arch. Matěj Barla,
Ing. arch. Dominika Ježková
stavební část: Ing. arch. Matěj Barla,
Ing. arch. Dominika Ježková
projekt: AS 2022,
náklady: neuvedeny
užitná plocha: 453 m2
poloha: Černošice