Architektonická soutěž KULTURNÍ CENTRUM KINO 70 – Nové Město na Metují – účast

ANOTACE
Okolí stříbrného plátna v nové éře vyžaduje nový obsah. Je místem setkání, přednášek, diskuzí, koncertů, může být i bazárkem starých desek, filmových plakátů, či posezením u kávy či čaje. Cenná architektura stávajícího kina však nedostačuje požadavkům dnešní doby. Rozšíření a úpravy dispozic jsou nevyhnutelné. Budova kina se společenským sálem pietně upozaďuje změny dispozice, které jsou vizuálně integrovány do těla stavby. Vstupní prosklené průčelí vtahuje diváka do interiérových prostor a zároveň dovoluje prostup aktivit zevnitř ven. Dvě venkovní scény mohou být propojené i samostatné. Spojujícím prvkem je obdélná terasa, ze které lze sledovat dění v geometricky členěném amfiteátru a zároveň se stává otevřeným foyer. Prolínání a zrcadlení základních geometrických prvků a jejich přetínání liniemi je inspirováno motivy textilního designéra, zdejšího rodáka a zakladatele české školy tapisérie Antonína Kybala. Tato inspirace geometrickou hrou se zrcadlí i v ideovém návrhu parku za kinem.

investor: Nové Město nad Metují
zodpovědný projektant: Ing. arch. Matěj Barla
vedoucí projektu: Ing. arch. Matěj Barla
autoři: Ing. arch. Matěj Barla,
Ing. arch. Dominika Ježková
projekt: AS 2022
realizace:
náklady: 110 000 000 Kč
užitná plocha:
vizualizace: Bc. Max Petricov
poloha: ul. Nádražní, Nové Město nad Metují