Restaurátorská oprava fasád č.p. 127 (Penzion Paseka – Váchalova ulička), Litomyšl

Nárožní, původně renesanční jednopatrový dům z pol. 16. století, s podloubím do náměstí, empírově upravený na hloubkové parcele kolem uzavřeného dvora. Zachována původní dispozice s částí kleneb. Na boku novodobá sgrafita dle dřevořezů Josefa Váchala, zhotovena dle ideové koncepce nakladatele Ladislava Horáčka (Nakladatelský dům Paseka“) týmem restaurátorů a výtvarníků: Kamilem Kopeckým, Evou Vymětalovou, Janou Waisserovou a Davidem Zemanem a Danielem Zillichem.

ANOTACE

Nárožní, empírově upravený, původně renesanční jednopatrový dům z pol. 16. století, s podloubím do náměstí. Zachována původní dispozice s částí kleneb. Na boku novodobá sgrafita dle dřevořezů Josefa Váchala.

HISTORICKÝ VÝVOJ

Goticko-renesanční dům (pravděpodobně prodloužen o zadní trakt, který má ale nejstarší charakter s kamennými klenbami; renesanční je i klenba loubí) přestavěný empírově, s fasádou z roku 1998. Zadní dvorní křídlo klasicistní.

POPIS

Jednopatrový nárožní dům o třech okenních osách do náměstí a deseti okenních osách bočního průčelí. K protějšímu domu rozepřen třemi prampouchy, krytými šindelem. Vstupní průčelí opatřeno dvěma oblouky podloubí na čtverhranných pilířích, vyztužených z vnější strany opěráky. Podloubí sklenuto křížovou hřebínkovou klenbou. Záklenky podloubí rámovány profilovanými šambránami s plochými klenáky ve vrcholech. Nad přízemím jednou odstupněná kordonová římsa, na kterou nasedají parapetní výplně oken prvního patra s obdélnými zrcadly s vykrojenými rohy. Okna jsou pravoúhlá, čtyřtabulková, v profilovaných šambránách s lištou. Nad prvním patrem výrazná římsa, složená z plochého pásu, profilace a nakonec hmotné profilované římsy, nad kterou se zvedá atika. Uprostřed atiky je převýšený štít s oválným, okénkem do půdního prostoru, završený zvlněnou římsou. Na bočních rovných úsecích atiky jsou u konců ploché lizény, vymezující se štítem prostor pro obdélná zrcadla s vykrojenými rohy. Korunní římsa se zalamuje kolem pilastrů atiky. Barevnost fasády je tmavě růžová, architektonické členění a šambrány bílé. Boční průčelí je rozděleno na dvě části – přední dům s pěti okenními osami mezi prampouchy, na něj navazuje zeď s polokruhově ukončeným novodobým pískovcovým portálem v klasicistních formách, s vyřezávanými vraty a zadní trakt s dalšími pěti okenními osami. Zadní trakt má na zadním průčelí dvě okenní osy ve trojúhelném nepravidelném štítu. Okna přední části půlená, zadní trakt s šestitabulkovými okny na obou průčelích.

Boční fasáda pokryta obdélnými sgrafitovými obrazy podle dřevořezů Josefa Váchala. Signováno D. Zeman, D. Zillich, K. Kopecký, E. Vymětalová, J. Waisserová 27. 6. 1998.

Mezi přední a zadní částí dispozice je obdélný dvorek, dlážděný zámkovou dlažbou, obehnaný novodobou dřevěnou pavlačí. Ze předního domu sem ústí polokruhově zaklenutý vstup. Štít předního domu trojúhelný s šestitabulkovým oknem, ústícím na půdu, zaklenutým polokruhově. Střecha polovalbová, s hřebenem kolmým k hlavnímu průčelí, krytá čtvercovými plechovými šablonami. Krovní konstrukce vaznicové soustavy.

investor: soukromá osoba
zodpovědný projektant: Ing. arch. Matěj Barla
vedoucí projektu: MgA. et Mgr. Jana Waisserová
autoři: MgA. et Mgr. Jana Waisserová,
Ing. arch. Matěj Barla,
Ing. arch. Dominika Ježková
stavební část: Ing. arch. Matěj Barla
projekt: AS 2021
realizace: 2022
náklady: neuvedeny
fotografie: Matěj Barla
poloha: Smetanovo náměstí č. p. 127, Litomyšl