Zaměření a pasport Obecního úřadu s hostincem, Zahořany u Mníšku pod Brdy

ANOTACE A ZÁMĚR
Projekt řeší zaměření stávajícího objektu s tvorbou 3D modelu. Projektová dokumentace je vytištěna v papírové podobě samozřejmě s digitální podobou ve formátu PDF.
K dokumentaci je dodáván 3D model pro lepší orientaci v objektu, který je propojen s jednotlivými výkresy. V místech umístění řezů (půdorysy, řezy i pohledy jsou zobrazovány 2D výkresy). Export do 3D modelu ve formátu IFC je samozřejmostí. Obec tak má uložen virtuální model stavby pro další plánování rozvoje budovy včetně celého pozemku.

investor: Obec Zahořany (u Mníšku pod Brdy)
vedoucí projektu: Ing. arch. Matěj Barla
autoři: Ing. arch. Matěj Barla
projekt: DSS (pasport) 2023
náklady:
poloha: Zahořany 58, Zahořany, Praha-západ, PSČ 252 10