Adaptace bytového domu Klášterní 49, Český Krumlov (Monastery garden)

Zadáním bylo rekonstruovat stávající historický objekt bytového domu s co největší mírou zachování původních konstrukcí a obnovou chybějících dobových prvků a povrchů. Z hlediska dispozice by měl projekt vyřešit nedostatečné zázemí kavárny v přízemí a zvýšit standart vestavbou nových koupelen u ložnic. Projekt řeší efektivnější využití podlažních ploch.

investor: soukromá osoba
zodpovědný projektant: Ing. arch. Tomáš Kocourek
vedoucí projektu: Ing. arch. Tomáš Kocourek
autorský technický dozor: Ing. arch. Tomáš Kocourek
autoři: Ing. arch. Tomáš Kocourek,
Ing. arch. Matěj Barla
stavební část: Ing. arch. Tomáš Kocourek,
Ing. arch. Matěj Barla
projekt: DSS s průzkumy 2016, AS 2016, DSP 2017, DPS 2017, Studie interiéru 2017
interiér: Ti architekti,
Ing. arch. Martin Machů,
Ing. arch. Anna Holešovská
realizace: 2019
náklady: neuvedeny
užitná plocha: 552 m2
fotografie: Tomáš Kocourek
poloha: Klášterní 49, Český Krumlov