Vyzvaná soutěž na revitalizaci Centrálního náměstí Petřiny, Praha 6 s úpravou stávajícího vstupu do metra – účast

Projekt řeší revitalizaci náměstí a vstupního objektu do metra s vazbou a novostavbu CPI.

Anotace:
Vymezení náměstí přesným obdélníkovým rastrem příslušícím ortogonálnímu charakteru panelového sídliště. Je nezbytné v co největší míře srovnat niveletu náměstí tak, aby se po něm dalo pohybovat bezbariérově. Je třeba doplnit chybějící vybavenost a nájemní komerční jednotky. Nový polyfunkční dům bude svým charakterem „dům na náměstí“, stejně jako pavilon výstupu z metra. Jižní část náměstí bude rušným místem s dopravním uzlem a řadou kaváren, bister a možností potkávání. Objekt metra po celkové úpravě bude ze všech stran pro obyvatele atraktivní. Navrhujeme stávající řešení trasy eskalátorů ponechat, pouze pozvednout šedou nevhodnou hmotu povrchové stanice metra na zářivý klenot náměstí.

Podrobněji na oficiálních stránkách soutěže.
http://soutez-o-navrh.cz/petriny2021/

investor: CPI, MČ Praha 6
zodpovědný projektant: Ing. arch. Jan Mackovič
vedoucí projektu: Ing. arch. Jan Mackovič
autoři: Ing. arch. Jan Mackovič, Ing. arch. Matěj Barla
stavební část: Ing. arch. Matěj Barla
projekt: AS 2022,
realizace:
náklady: neuvedeny
užitná plocha:
vizualizace: Ing. arch. Jan Mackovič, Ing. arch. Matěj Barla
poloha: náměstí Petřiny, Praha 6