Cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro za rok 2021 – Vítězem kategorie obnova památky Synagoga v Polici u Jemnice – součástí Aron ha kodeš

Vítězem kategorie obnova památky se stala Federace židovských obcí v ČR za obnovu venkovské synagogy v Polici. Porota ocenila nejen citlivé provedení samotné obnovy, ale zejména její precizní vědecký způsob, reagující na průběžná zjištění a nálezy.

investor: Federace židovských obcí v ČR
vedoucí projektu Aronu: MgA. et Mgr. Jana Waisserová
autoři Aronu : MgA. et Mgr. Jana Waisserová,
Ing. arch. Matěj Barla ,
projekt Aronu : AS 2020, Výrobní dokumentace 2021
realizace: 2020-2021
náklady: neuvedeny
fotografie: Jana Waisserová, Česká televize, NPÚ
poloha: Police u Jemnice