Aron ha kodesh synagogy v Mikulově

Aron ha kodesh na místě zcela chyběl. Byl zbourán v 80. letech 20. století při rekonstrukci objektu. Během bourání došlo částečnému zaměření hmoty svatostánku Ing. arch. Nechvátalem. Jeho dokumentace byla použita jako součást podkladů pro návrh výrobní dokumentace.
Projekt byl zařazen do komplexní obnovy objektu se zcela novou výstavbou repliky aronu.
Jde o obnovu architektury, sochařské výzdoby, pasířských, řezbářských a truhlářských prvků aronu. Autorství původního svatostánku je připisováno Ignáci Legenlacherovi.

Výrobní dokumentace ARON HA KODESH – VD 2012

investor: Federace židovských obcí ČR, v rámci projektu 10 HVĚZD
vedoucí projektu: Mgr. MgA. Jana Waisserová
autoři: Mgr. BcA. Jana Waisserová (restaurátorka a historička umění, vedoucí projektu, autor),
Ing. arch. Matěj Barla (architekt, autor),
MgA. Josef Červinka (restaurátor, autor),
BcA. Kateřina Krhánková (restaurátorka, autor),
MgA. Jiří Kobr (sochař, autor),
Martin Zmeškal (pozlacovač, autor)
architektura a stavební část: Ing. arch. Matěj Barla
projekt: VD 2012 (výrobní dokumentace)
realizace: 2015
náklady: neuvedeny
ruční kresby a hliněné modely: MgA. Jiří Kobr (sochař, autor)
fotografie: Ing. arch. Matěj Barla
poloha: synagoga Mikulov, okres Břeclav