Adaptace činžovního domu Pařížská 3, Praha 1 – Louis Vuitton

Projekt řeší návrh kompletní rekonstrukce stávajícího činžovního domu s bytovými jednotkami a nebytovými plochami na prestižní adrese.

Návrh řeší zvětšení nebytových ploch s celkovou obnovou objektu, včetně všech rozvodů, rozšíření dvorní přístavby a zastřešení dvora. Obchodní plochy jsou nově téměř v celé ploše 1.NP, 2.NP a v části sklepních prostor.

Návrh řešil celou stavbu, společné prostory objektu (schodiště, vstupní prostory, fasáda) mimo obchodních ploch. Vnitřní prostory obchodních ploch si řešil nájemce Louis Vuitton s vlastním teamem architektů a techniků.

investor: Retail Star 3, s. r. o.
generální projektant: doc. Ing. arch. Radek Lampa
zodpovědný projektant: doc. Ing. arch. Radek Lampa
vedoucí projektu: Ing. arch. Matěj Barla
autorský technický dozor: Ing. arch. Matěj Barla
autoři stavební části a společných prostor: doc. Ing. arch. Radek Lampa,
Ing. arch. Matěj Barla,
Ing. arch. Luděk Černý,
Ing. arch. Ondřej Mašek
stavební část: doc. Ing. arch. Radek Lampa,
Ing. arch. Matěj Barla,
Ing. arch. Luděk Černý,
Ing. arch. Ondřej Mašek
projekt interiéru: Louis Vuitton
projekt: 2012-13
realizace: 2014
náklady: neuvedeny
užitná plocha: 2008 m2
fotografie: Matěj Barla
poloha: Vinohradská 37, Praha1