Revitalizace fasády bytového domu Malátova 91, Praha 5

Projekt řeší adaptaci fasády domu z 19. století s návrhem technologie oprav plastických prvků a sgrafit. Součástí projektu pro zajištění závazného stanoviska OPP MHMP.

investor: bytové družstvo Malátova 91
zodpovědný projektant: Ing. arch. Matěj Barla
vedoucí projektu: Ing. arch. Matěj Barla
autoři: Ing. arch. Matěj Barla,
MgA. et Mgr. Jana Waisserová
Ing. arch. Dominika Ježková
stavební část: Ing. arch. Matěj Barla
projekt: AS 2023
realizace:
náklady: neuvedeny
fotografie: Matěj Barla
poloha: Malátova 91, Praha 5