Rekonstrukce uliční fasády Hotelu Pivoňka č.p. 466, Slavonice

ANOTACE A ZÁMĚR
V roce 2022 byl proveden konzervačních zásah akutně ohrožených míst maleb v podloubí (odlupování barevné vrstvy, desintegrace omítkových vrstev, kompletní oddělení omítkových vrstev od podkladu v podhledech oblouků i v částech vnitřní strany podloubí, znečištění biologických napadením a hnízdy vlaštovek).
Adaptace podloubí je řešena v samostatné dokumentaci a není součástí předkládané PD.
Řešenou částí návrhu je obnova čelní fasády včetně štítu. Záměrem je zrevidovat nynější malířskou výzdobu fasády, která neodpovídá historické dokumentaci – jde o analogickou strukturální prezentaci z poč. 90. let. 20. stol. Nová dekorativní výzdoba fasády dle návrhu bude v maximální míře následovat historickou dokumentaci zaznamenanou na černobílých fotografiích z 50.tých, 60.tých let (NPÚ) a 70. let (NFA) 20. století a bude v maximální míře vycházet z principu renesanční výmalby dochované ve Slavonicích (čp. 480, čp. 522,…) a v Telči (čp. 15) a bude následovat též barevnost dochovaných fragmentů v podloubí. Součástí bude též dokončení restaurování dochovaných fragmentů v podloubí, které budou přiznány ve fragmentu.

investor: Arkáda Hotel s.r.o.
vedoucí projektu: MgA. et Mgr. Jana Waisserová
autoři: MgA. et Mgr. Jana Waisserová
Ing. arch. Matěj Barla,
Ing. arch. Dominika Ježková
projekt: AS 2022
realizace: 2023
náklady:
poloha: náměstí Míru 466, Slavonice