Adaptace barokní fary v Křeči

Zadáním bylo adaptovat stávající historický objekt původní fary na rodinné
bydlení s co největší mírou zachování původních konstrukcí a obnovou autentických prvků a povrchů. Přáním klienta bylo minimalizovat vstup moderních úprav. Hlavními dispozičními nedostatky pro obytnou funkci jsou chybějící zádveří, kuchyně, koupelna a WC. Bylo prověřeno několik variant dispozičního řešení (včetně obnovení původního vstupu na jihovýchodě. Konečně dispoziční řešení respektuje stávající členění (obytné pokoje s kuchyní v jihozápadním traktu a servisní prostory v severovýchodním traktu). Prostor sýpky je rozčleněn dřevěnými příčkami
na chodbu, koupelnu, WC, technickou místnost a schodiště na půdu.

investor: soukromá osoba
zodpovědný projektant: Ing. arch. Tomáš Kocourek
vedoucí projektu: Ing. arch. Tomáš Kocourek
autorský technický dozor: Ing. arch. Tomáš Kocourek
autoři: Ing. arch. Tomáš Kocourek,
Ing. arch. Matěj Barla
stavební část: Ing. arch. Tomáš Kocourek,
Ing. arch. Matěj Barla
projekt: DSS 2015, AS 2015, DSP 2016, DPS 2016
realizace: 2018 –
náklady: neuvedeny
užitná plocha: 292 m2
fotografie: Matěj Barla, Tomáš Kocourek
poloha: Křeč, okres Pelhřimov