Adaptace fasády a umístění reklamy byt. domu Kotevní 11, Praha 5

Projekt řeší adaptaci fasády domu z 19. století s návrhem technologie oprav plastických prvků. Součástí projektu pro zajištění závazného stanoviska OPP MHMP. V druhé fázi projektu je řešen návrh reklamy obchodních jednotek a zajištění umístění na fasádě územním souhlasem.

investor: soukromá osoba
zodpovědný projektant: Ing. arch. Matěj Barla
vedoucí projektu: Ing. arch. Matěj Barla
autorský technický dozor: Ing. arch. Matěj Barla
autoři: Ing. arch. Matěj Barla,
MgA. et Mgr. Jana Waisserová
stavební část: Ing. arch. Matěj Barla
projekt: AS 2021, DUR 2021
realizace: 2022
náklady: neuvedeny
užitná plocha:
fotografie: Matěj Barla
poloha: Kotevní 11/779, Praha 5