Adaptace Tenorova mlýna v Sychotíně u Kunštátu

investor: soukromá osoba
zodpovědný projektant: Ing. arch. Tomáš Kocourek
vedoucí projektu: Ing. arch. Matěj Barla
autorský technický dozor: Ing. arch. Matěj Barla
autoři: Ing. arch. Matěj Barla,
Ing. arch. Tomáš Kocourek
stavební část: Ing. arch. Matěj Barla,
Ing. arch. Tomáš Kocourek
projekt: AS 2015, DÚR+DSP+DPS 2015
realizace:
náklady: neuvedeny
užitná plocha: 240 m2
fotografie: Matěj Barla
poloha: Sychotín, Kunštát