Rekonstrukce RD Zahořany 49

Cca 200 let starý dům je pozůstatkem původního statku. V těsné blízkosti byla stodola, která je zbořena a zbytky seníku na severní straně domu. RD je rozdělen na dvě samostatné části v jedné hmotě stavby. Objekt je podlouhlý ve východozápadní orientaci. Východní polovina objektu je stodola. Na západní straně je umístěn vlastní RD. Obě poloviny nejsou propojeny. V návrhu došlo k rozšíření obytné části do stávající stodoly a přestavbou vnitřních prostor.
Vnitřní prostory jsou tvořeny původními zdmi s různou mírou zakřivení.
Koncept adaptace domu je založen na myšlence zdůraznění změn. Povrch vnějších omítek je v různých strukturách. Jsou viditelné jednotlivé etapy adaptace domu během mnoha desetiletí. Fasáda je nabílena vápenným nátěrem, který sceluje všechny zděné povrchy a vyniká tak struktura povrchu (kámen, omítky…). Jednotlivé etapy adaptací jsou také zvýrazněny různými barvami oken. Původní okna jsou špaletová a nová okna jsou ve standardu EURO.

investor: soukromá osoba
zodpovědný projektant: Ing. arch. Tomáš Kocourek
vedoucí projektu: Ing. arch. Matěj Barla
autorský technický dozor: Ing. arch. Matěj Barla
autoři: Ing. arch. Matěj Barla,
Mgr. BcA. Jana Waisserová
stavební část: Ing. arch. Matěj Barla
projekt: I. etapa AS 2008, DSP+DPS 2008
II. etapa AS 2017, DSP+DPS 2017
realizace: 2020
náklady: neuvedeny
užitná plocha: 120 m2, (byt 90 m2)
fotografie: Matěj Barla
poloha: Zahořany 49, Praha-západ