Adaptace zemědělské usedlosti Lachovice 6, Vyšší Brod

Projekt řeší adaptaci obytné části zemědělské usedlosti z 18-19. stol. s uzavřeným dvorem a novostavbou budoucího penzionu v části objektu. Objekt bude sloužit chovu koní s bydlením a ubytovacími službami. Návrh mění stávající dispozici obytného stavení a značně rozšiřuje obytnou plochu do původní sýpky. Návrh řeší nové obytné plochy nad maštalemi a nové řešení maštalí samotných. V jižní části bude zbořen původní vejminek a na jeho místě v téměř stejné půdorysné stopě vystavěn nový penzion. Dvůr zůstane uzavřen, čímž umožní rozdělení soukromí majitele a návštěvníků penzionu. Návrh navazuje kontextuálně na původní dvůr a používá tvarosloví ostatních staveb. Původní technologie a materiály nových prvků nenápadně začleňují stavbu do historického rámce celku dvorce.

investor: soukromá osoba
vedoucí projektu: Ing. arch. Tomáš Kocourek
autoři: Ing. arch. Tomáš Kocourek,
Ing. arch. Matěj Barla
projekt: DSS 2019, AS 2019
náklady: neuvedeny
užitná plocha:  m2
fotografie: Matěj Barla, Tomáš Kocourek
poloha: Lachovice 6, Vyšší Brod